Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Anunţuri

Anunț de convocare în şedinţă

Cu privire la convocarea Consiliului or. Vadul lui Vodă, în şedinţă ordinară.

Se convoacă Consiliul orașului Vadul lui Vodă în şedinţă ordinară la 18 noiembrie 2020, orele 1000  în sala de ședință a Primăriei or. Vadul lui Vodă.

Buget și taxe locale 2021

Anunţ
privind iniţierea elaborării proiectului de decizie
cu privire la aprobarea bugetului local Vadul lui Vodă

pentru a. 2021 în prima lectură

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărârii Guvernului nr. 967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, în scopul aprobării bugetului local pentru anul 2021, în conformitate cu legislația în vigoare  Primăria or. Vadul lui Vodă municipiul Chisinau  anunță inițierea elaborării proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului local Vadul lui Vodă pentru anul 2021 în prima lectură”. Audierile publice pentru elaborarea şi aprobarea bugetului local Vadul lui Vodă pentru anul 2021 se vor desfăşura la data de 13.11.2020, ora 14:00 în sala Casei de Cultură (adresa or. Vadul lui Vodă str. Mateevici nr. 5.)   Solicităm participarea activă a tuturor părților interesate, prin prezentarea propunerilor în vederea elaborării proiectului de decizie.

Propunerile pot fi prezentate până la data de 13.11.2020  în anticamera primăriei , inclusiv, prin poștă, la adresa: str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 60, orașul Vadul lui Vodă și/sau electronic, la adresa de e-mail: aplvadulluivoda@gmail.com .

Informații la telefonul: 022416382.

Decizie_proiect_ buget_21.lectura1
proiect_taxe1

Anunț de convocare în ședință

Cu privire la convocarea Consiliului or. Vadul lui Vodă, în şedinţă ordinară.

Se convoacă Consiliul orașului Vadul lui Vodă în şedinţă ordinară la 18 septembrie 2020, orele 1500  în sala Casei de Cultură.

Școala de arte an de studii 2020 – 2021

Stimați locuitori ai orașului Vadul lui Vodă!
Şcoala de arte a început înscrierea copiilor pentru anul de studii 2020-2021. Doritorii se pot programa la următoarele secții: pian, vioară, acordeon, chitară, instrumente aerofone, clubul de artă plastică, dans sau artă dramatică.
Pentru informații suplimentare apelați la tel.:
069720336; 068444829;

Уважаемые жители города Вадул луй Водэ!
Художественная школа начинает набор детей на 2020 – 2021 учебный год.
Желающие могут записаться в следующие секции: фортепиано, скрипка, аккордеон, гитара, духовые инструменты, изобразительное искусство, танцевальное или драматическое искусство.
За дополнительной информацией обращайтесь по ном. тел.:
069720336; 068444829;

Anunț de convocare în ședință

Cu privire la convocarea Consiliului or. Vadul lui Vodă, în şedinţă ordinară.

Se convoacă Consiliul orașului Vadul lui Vodă în şedinţă ordinară la 05 august 2020, orele 1000  în sala Casei de Cultură.