Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Se anunţă audieri publice

Se anunță audieri publice cu privire la organizarea zonei pietonale pe str. Turistului şi str. Plajei.

Audierile publice vor avea loc la data de 11.08.2021  ora 15-00, în incinta Casei de Cultură or. Vadul lui Vodă.

D E C I Z I E (proiect)

 Nr.____ din   ___________

Cu privire la inițierea organizării zonei pietonale

pe str.Turistului și str.Plajei

 

În scopul revitalizării centrului zonei plajei  din Parcul Nistrean al or. Vadul lui Vodă, creării unui spațiu viabil și atrăgător, precum și a condițiilor necesare pentru odihna locuitorilor și oaspeților, în baza avizului comisiei pentru urbanism  prestări servicii și susținerea micului bussines din 15.07.2021,  în temeiul  art.27 (4)  din Legea 397/2003 privind finanţele publice locale și art.14 din Legea 436/2006 privind administraţia publică locală, Consiliul or.Vadul lui Vodă

DECIDE:

 

1.Se atribuie străzii Plajei și str.Turistului (tronsonul cuprins de la întrarea pe teritoriul stadionului Federației Moldovenești de Fotbal și pînă str. Plajei, conform schemei) din zona plajei, cu începere de la data de _____________, statut de zonă pietonală.

  1. Se interzice, începînd cu data de _____________, circulația și parcajul în zona pietonală a străzii Plajei și str.Turistului (tronsonul cuprins de la întrarea pe teritoriul stadionului Federației Moldovenești de Fotbal și pînă str. Plajei), cu excepția transportului pentru deservirea obiectivelor comerciale cu acces din străzile pietonale, de la 07.00 pănă la 09.00, în baza permiselor eliberate de către Primăria or.Vadul lui Vodă.

3.Î.M.Spații Verzi din or.Vadul lui Vodă va aplica marcajul rutier și va instala semnele și dispozitivele rutiere corespunzătoare, va amenaja parcajele publice, conform schemei de organizare a circulației rutiere, aprobate în modul stabilit.

4.Poliția rutieră a municipiului Chișinău va asigura respectarea regulilor de circulație rutieră și nu va admite circulația transportului în zona menționată, cu excepția transportului special.

5.Î.M.Spații Verzi din or.Vadul lui Vodă va acorda consultările necesare și va asigura salubrizarea permanentă a  zonei pietonale.

6.Agenții economici, gestionarii imobilelor amplasate în zona pietonală:

6.1Vor întreprinde măsurile necesare pentru a exclude accesul transportului cu mărfuri și a celui de serviciu către obiectivele menționate, în afara orelor 7.00 – 9.00.

6.2Vor repara fațadele imobilelor și sistemele de scurgere a apelor pluviale pănă la data de ______________

7.Secția de poliție din or.Vadul lui Vodă va întreprinde măsurile de rigoare în vederea respectării ordinii publice în zona pietonală.

  1. Specialistul cu publicul al primăriei or.Vadul lui Vodă va aduce la cunoștință publicului prevederile prezentei decizii.