Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Şcoala primară Nr. 19

Este o şcoală comparativ tânără organizată la 8 septembrie 2000. Şcoala are 10 complete – 212 elevi, dintre care 8 clase activează cu instruire în limba română şi 2 clase cu instruirea în limba rusă. Corpul didactic este alcătuit din 13 cadre didactice, personal auxiliar – 15 persoane. Instituția dispune de bilbliotecă. Sala de lectură a acesteia are o capacitate de 25 locuri. La  fel, școala dispine de sală de sport pentru desfaşurarea lecţiilor de educaţie fizică, cabinet de limbă engleză şi limbă română.

Contact

  • 022 416 262
  • or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 9