Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Liceul teoretic „Ştefan Vodă”

Fondat în anul 2004, instituţia funcţionează din anul 1955. Procesul educaţional în liceu este realizat de către 31 pedagogi cu grade didactice II, I şi superior, iar obiectivul major pe care şi-l trasează este: Realizarea unei educații de calitate prin implementarea curriculumului modernizat, dezvoltarea şcolii prietenoase copilului, extinderea practicilor educaţiei contemporane în scopul formării fiecărui elev până la  acoperirea potenţialului propriu proxim de dezvoltare și formarea de competenţe ce i-ar permite inserţia socială rapidă şi cu succes.

       În instituţie îşi fac studii 300 de elevi, limbile de instruire fiind româna şi rusa. Pe parcursul anului de studii sunt organizate activităţi cultural – artistice şi de agrement prin intermediul cărora elevii au posibilitatea să-şi demonstreze talentele, creativitatea şi dragostea faţă de bine şi frumos. În LT ,, Ştefan Voda’’ activează diverse secţii sportive şi cercuri pe interese care sunt cu drag frecventate de elevi.   În anul 2005 în liceu a fost creat Centrul Lingvistic pentru studierea limbilor moderne. Instituţia dispune de cabinet pentru educaţia incluzivă, fapt ce permite încadrarea elevilor cu CES în procesul instructiv- educativ. 

Contact