Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Servicii de amenajare și salubrizare

În atenția operatorilor economici! 21015497

Primăria or. Vadul lui Vodă  a inițiat procedura de achiziție publică prin procedura Licitație Publică privind ” Servicii de amenajare și salubrizare, întreținere  a teritoriului din or. Vadul lui Vodă”.

Ofertele se depun electronic pe adresa: https://achizitii.md/ro/public/tender/21015497/ pînă la data de 09.01.2020 ora 10:00

Pentru detalii suplimentare sunați la nr. de telefon 022-416-283, sau consultați site-ul achizitii.md